Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp

Fearless Heroes (2020)

Nội dung phim

Phim Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Fearless Heroes:

Phim Võ Thuật Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp lấy bối cảnh thời nhà Thanh, phim kể về cuộc đời của Hoắc Nguyên Giáp, người đã vùng võ thuật và sự tôn nghiêm của mình để vực dậy tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm cho nhân dân trung hoa.

Triều đình nhà Thanh hết sức nhu nhược, nhường toàn bộ quyền kiểm soát cho Nhật, người dân rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, bị áp bức bóc lột và khinh thường.

Không thể nhẫn nhịn được mãi, Hoắc Nguyên Giáp cùng đệ tử của mình đã chiến đấu bằng võ thuật, tinh thần và sự can đảm.

Cùng đón xem câu chuyện về vị hòa kiệt Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp trên phimvip.com nhé!!!

Xem thêm
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp,Fearless Heroes